rEGULAMIN

 1. Na naszym Facebooku publikujemy placówki zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Dopiero, gdy w danej placówce ogłosimy KOMPLET darczyńców wówczas pojawi się kolejna. Nie dopuszczamy do sytuacji, gdy jakiekolwiek dziecko nie otrzyma prezentu.
 2. Aby wybrać dziecko, które chcecie obdarować należy zgłosić się w komentarzu lub wiadomości prywatnej wpisując jego imię. 
 3. Jeśli przy imieniu jakiegoś dziecka pojawi się kciuk 👍 oznacza to, że znalazło już darczyńcę. Czasami mogą się one pojawiać z lekkim opóźnieniem, ponieważ nie nadążamy z oznaczaniem, zwłaszcza gdy lista rozchodzi się w dosłownie kilka sekund. Ale nie martwcie się, mamy naprawdę mnóstwo dzieci do obdarowania i na pewno każdy z Was będzie mógł wysłać paczkę. 
 4. Paczkę z wymarzonym prezentem wysyłamy na adres konkretnej placówki do wybranego dziecka. Dołączamy również kartkę z życzeniami, którą możecie wypisać wedle swojego uznania. Do paczki możecie dorzucić również słodycze. 
 5. Prezenty powinny mieścić się w ustalonej wcześniej kwocie. Ważne jest dla nas to, aby każde dziecko było równe. Dlatego jeśli chcecie przeznaczyć więcej pieniędzy na akcję, wówczas wybierzcie kolejne dziecko z listy.  
 6. Prezenty należy wysłać jak najszybciej, aby dotarły przed świętami. To gorący okres, więc mogą być opóźnienia w dostawie, dlatego nie warto czekać do ostatniej chwili. Pamiętajcie również, aby zostawić POTWIERDZENIE NADANIA PACZKI, które przyda się w przypadku jej zaginięcia. 
 7. Udostępniajcie nasze posty i zapraszajcie znajomych do dołączenia do naszej akcji, wówczas obdarujemy więcej dzieci. 
 8. Jeśli chcecie obdarować większą liczbę dzieci dajcie znać w wiadomości prywatnej, znajdziemy Wam całą placówkę, do której wyślecie zbiorczą paczkę. 
 9. Firmy, które chcą wysłać paczkę do większej liczby dzieci prosimy o kontakt w wiadomości prywatnej. Prześlemy Wam wówczas wszystkie niezbędne informację. Będzie nam miło, jeśli prześlecie nam swój logotyp – umieścimy Was na naszej stronie internetowej w sekcji Partnerzy.
 10. Co najważniejsze, prezenty które wysyłamy powinny być NOWE. Nie wysyłamy używanych zabawek i ubrań. Jeśli więc coś zalega Wam w szafie i chcecie to oddać dajcie znać w wiadomości prywatnej. 
 11. I pamiętajcie, że RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

Zapoznaj się z regulaminem i zaakceptuj go aby wziąć udział w akcji z okazji Dnia Dziecka organizowanej przez Mikołaj w koronie  2024.

 

Regulamin akcji organizowanej z okazji Dnia Dziecka przez Mikołaj w koronie. 

Aby wziąć udział w naszej akcji z okazji Dnia Dziecka niezbędne będzie zaakceptowanie regulaminu i zobowiązanie się do jego przestrzegania oraz wyrażenie zgody na kontakt telefoniczny i mailowy w celu przekazywania informacji na temat przebiegu akcji.

Ze względu na coraz większy zasięg akcji, liczymy na Państwa ścisłą współpracę. 

1. Organizatorami  akcji z okazji Dnia Dziecka „Mikołaj w koronie” są osoby fizyczne, które organizują ją w ramach swojej osobistej działalności.


2. W akcji mogą wziąć udział Domy Dziecka oraz placówki opiekuńcze znajdujące się na terenie Polski.


3. Organizatorzy akcji dokonują kwalifikacji danej placówki do udziału w akcji, następnie publikują poprzez swoje profile w mediach społecznościowych lub na stronie internetowej listę dzieci wraz z ich wymarzonym prezentem i prowadzą listę osób, które zadeklarowały się do zakupu prezentu dla wskazanego przez siebie dziecka.


4. Organizatorzy nie dokonują zakupów prezentów, a jedynie pośredniczą pomiędzy daną placówką a darczyńcą, który zadeklarował zakup prezentu dla danego dziecka. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wartość prezentu, jego stan, jakość, zgodność z wiekiem i życzeniem dziecka oraz jego doręczenie do placówki, lecz dokładają starań we wsparciu placówki i darczyńcy w udziale w akcji.

5. Przy zgłoszeniu placówki do udziału w akcji konieczne jest następujących danych: dokładny adres i nazwa placówki, telefon kontaktowy, adres mailowy oraz lista dzieci, które mają być uwzględnione w akcji. Lista dzieci zawiera .

6. Prosimy o przesłanie listy z książkami, mieszczących się w kwocie 100 zł. Nie uwzględniamy linków i prosimy o nie przesyłanie ich, ponieważ nie zostaną opublikowane. Prosimy o sprawdzenie marzeń dzieci, zanim prześlą nam Państwo zgłoszenie. Często zdarza się, że paczki znacznie przekraczają podaną kwotę. Dzieci, u których będzie taka sytuacja otrzymają losowe książki dostosowane do ich wieku. 

7. Wymagane jest dostarczenie informacji (imię oraz pierwszą literę a nazwiska dziecka, wiek) oraz informacje o wymarzonym prezencie bożonarodzeniowym. Dzieci, które niezostaną wpisane na listę, nie zostaną uwzględnione w akcji.

8. Dopiero po otrzymaniu wszystkich potrzebnych danych, placówka może zostać zakwalifikowana do udziału w akcji. Samo wypełnienie formularza zgłoszeniowego akcji nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem placówki do akcji. dopisaniem jej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zdecydowania, czy dana placówka zostanie zakwalifikowana do akcji.

9. Jeśli po dokonaniu zgłoszenia w placówce pojawi się nowy podopieczny, możliwe jest dopisanie go do listy dzieci uczestniczących w akcji (w miarę możliwości organizatorów i znalezienia darczyńcy). W takim celu prosimy o podanie wszystkich danych dziecka i zgłoszenie go organizatorom najpóźniej tydzień przed końcem akcji (akcja kończy się 05.05.2024 r.). Dzieci zgłoszone później nie wezmą udziału w akcji oraz nie otrzymają paczek.

10. W przypadku opuszczenia placówki przez podopiecznych w trakcie trwania akcji (adopcja, ucieczka) prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym. W przypadku nie zgłoszenia wyżej wymienionej sytuacji, placówka zostanie wycofana z dalszego udziału w naszych akcjach.

11. Prosimy o przesłanie listy marzeń dzieci, mieszczących się w kwocie 100 zł na każde dziecko. Nie uwzględniamy linków i prosimy o nie przesyłanie ich, ponieważ nie zostaną opublikowane. Prosimy o sprawdzenie marzeń dzieci, zanim prześlą nam Państwo zgłoszenie, w szczególności ich ceny oraz tego, czy są odpowiednie dla wieku danego dziecka. Często zdarza się, że wskazane prezenty znacznie przekraczają podaną kwotę. W takim przypadku dane dziecko otrzyma losowy prezent dostosowany do jego wieku.

12. Po zakończonej akcji placówka zobowiązuje się do ścisłej współpracy z organizatorami w celu sprawdzaenia otrzymanych paczek. Jest to niezwykle istotne, abyśmy mogli sprawdzić, czy wszystkie paczki zostały wysłane i dotarły na miejsce.

13.  Placówki są publikowane zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że wszystkie nadesłane placówki wezmą udział w akcji.

14. Nie zapewniamy placówkom sprzętów gospodarstwa domowego oraz innych przedmiotów, które nie stanowią prezentu dla konkretnego dziecka uczestniczącego w akcji. Prosimy o nie przesyłanie próśb ani list tego rodzaju.

15. Zgłoszenia placówek do udziału w akcji można przesyłać najpóźniej do 04.12.2023 r.

16. Paczki są prezentami dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, dlatego powinny zostać rozdane 1 czerwca, nie wcześniej. W przypadku wcześniejszego rozdania prezentów, nie ponosimy odpowiedzialności za brak paczek. Nie jesteśmy wówczas w stanie zweryfikować, które paczki dotarły na czas i w przypadku zaginięcia jakiejkolwiek przesyłki placówka zostaje zdana na siebie.

17. Placówka bierze pełną odpowiedzialność za swoich Podopiecznych i zobowiązuje się do zapoznania ich z warunkami akcji i niniejszym regulaminuem. Prosimy o niekontaktowanie się z darczyńcami w sprawie prezentów. Skutkować to będzie dyskwalifikacją z akcji „Mikołaj w koronie” w przyszłości.

18. Podopieczni z domów dziecka zobowiązują się nie odsprzedawać prezentów otrzymanych w ramach akcji.

19. W przypadku złamania któregokolwiek z punktów regulaminu, placówka traci
możliwość wzięcia udziału w kolejnych akcjach organizowanych przez „Mikołaja w koronie”.

20. Nie przyjmujemy zgłoszeń pisanych odręcznie lub w formie skanów. Prosimy o przesłanie ich w takiej formie, abyśmy mogli je skopiować.

 
Brak akceptacji uniemożliwi wzięcie udziału w akcji charytatywnej Mikołaja w koronie.
 
Jeśli masz problem z uzupełnieniem formularza zgłoszeniowego, skontaktuj się z nami pod adresem mikolajwkoronie@gmail.com